Bekendmaking Kappen van twee bomen

kappen van twee bomen, De Vrije Gang nabij nr. 6, Bedum (verz. 14 sept. 2012)

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op De Vrije Gang  9781NS Bedum Nederland