Bekendmaking kappen van twee bomen

kappen van twee bomen, De Vlijt 18, Bedum (verz. 14 sept. 2012).

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op De Vlijt 18 9781NR Bedum Nederland