Bekendmaking kappen van een spar

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

kappen spar, Wilhelminalaan 25, Bedum (verz. 30 augustus 2013).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Wilhelminalaan 25 9781CT Bedum Nederland