Bekendmaking kappen van een moerascypres

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

kappen moerascypres,  Kosterijland 31, Zuidwolde Gn. (verz. 23 maart 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

Kaart met een markering op Kosterijland 31 9785CB Zuidwolde Nederland