Bekendmaking kappen van een moerascypres

ingediende omgevingsvergunning

kappen moerascypres, Kosterijland 31, Zuidwolde Gn. (ontv. 25 februari 2012).

 

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

 

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Wanneer u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Bedum of kijken op de website www.libau.nl.

 

Kaart met een markering op Kosterijland 31 9785CB Zuidwolde Nederland