Bekendmaking kappen van een kronkelwilg

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

kappen kronkelwilg, Pastorielaan 6, Zuidwolde Gn. (verz 5 april 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Pastorielaan 6 9785AW Zuidwolde Nederland