Bekendmaking kappen van een kastanjeboom, Kapelstraat 9, Bedum

verleende omgevingsvergunning

kappen 1 kastanje, Kapelstraat 9, Bedum (verz. 12 september 2011).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

Kaart met een markering op kapelstraat 9 9781GK Bedum Nederland