Bekendmaking Kappen van een kastanjeboom, Kapelstraat 9, Bedum

aangevraagde omgevingsvergunning

kappen 1 kastanjeboom, Kapelstraat 9, Bedum (ontv. 1 september 2011).

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijnĀ  verleend en gepubliceerd.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Wanneer u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Bedum of kijken op de website www.libau.nl.

Kaart met een markering op Kapelstraat 9 9781GK BEDUM Nederland