Bekendmaking kappen van een kastanje

geweigerde omgevingsvergunning

kappen kastanje, Noordwolderweg 42, Noordwolde Gn. (verz. 24 oktober 2013).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Noordwolderweg 42 9784PC Noordwolde Nederland