Bekendmaking Kappen van een kastanje

kappen van een kastanje, Boterdiep Westzijde 39, Zuidwolde Gn. (verz. 14 sept. 2012)

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep Wz 39 9785AK Zuidwolde Gn Nederland en op Boterdiep Wz 39 9785AK Zuidwolde Gn Nederland