Bekendmaking kappen van een esdoorn

verleende omgevingsvergunning (regulier)

kappen esdoorn, Boterdiep ZZ 9, Bedum (verz. 12 december 2011).

   

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep ZZ 9 9781GN Bedum Nederland