Bekendmaking kappen van een es

verleende omgevingsvergunning

kappen es, Lewestraat 10, Zuidwolde Gn. (verz. 18 februari 2014).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Lewestraat 10 9785BJ Zuidwolde Nederland