Bekendmaking kappen van een es

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

kappen es, Ellerhuizen 3, Bedum (verz. 5 maart 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Ellerhuizen 3 9781TS Bedum Nederland