Bekendmaking kappen van een els

verleende omgevingsvergunning

kappen els, Wilhelminalaan 10, Bedum (verz. 3 december 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Wilhelminalaan 10 9781CV Bedum Nederland