Bekendmaking Kappen van een boom

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

kappen boom, Wilhelminalaan 21, Bedum (verz. 11 februari 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Wilhelminalaan 21 9781CT Bedum Nederland