Bekendmaking kappen van een boom

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

kappen boom, Oosterseweg 18, Zuidwolde Gn. (verz. 7 december 2012).

 Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

Kaart met een markering op Oosterseweg 18 9785AE Zuidwolde Nederland