Bekendmaking kappen van een boom

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

kappen boom, Boterdiep Wz 38, Zuidwolde (Gn.) (verz. 7 november 2012).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep Wz 38 9785AK Zuidwolde Nederland