Bekendmaking kappen van een boom

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Kappen van een boom, Witte de Withstraat 6, Bedum (verz. 8 augustus 2012).

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

 

 

Kaart met een markering op Witte de Withstraat 6 9781CA bedum Nederland