Bekendmaking kappen van een boom

ingediende omgevingsvergunningen

kappen van een boom, hoek De Lijnbaan/Schoolstraat, Bedum (ontv. 7 aug. 2012),

Tegen aanvragen kan bezwaar worden gemaakt wanneer de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

Kaart met een markering op   9781 bedum Nederland