Bekendmaking kappen van een boom

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

kappen boom, Uiterdijk 12, Onderdendam (verz. 27 april 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Uiterdijk 12 9959PK Onderdendam Nederland