Bekendmaking Kappen van een berk

verleende omgevingsvergunning

kappen berk, Irenelaan 11, Bedum (verz. 25 februari 2014);

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Irenelaan 11 9781CP Bedum Nederland