Bekendmaking kappen van een atlasceder

verleende omgevingsvergunning

kappen atlasceder, Waldadrift 68, Bedum (verz. 25 februari 2014).

 

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Waldadrift 68 9781KE Bedum Nederland