Bekendmaking kappen van diverse bomen

 

verleende omgevingsvergunning (regulier)

kappen diverse bomen, Noordwolderweg 52A, Zuidwolde Gn. (verz. 2 december 2011).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Noordwolderweg 52A 9785AR Zuidwolde Nederland