Bekendmaking Kappen van bomen t.b.v. project Fietsplan Plus

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Kappen van bomen t.b.v. project Fietsplan Plus, Groningerweg, gemeente Bedum (verz. 4 okt. 2012).

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op groningerweg    Nederland