Bekendmaking Kappen van 6 sorbussen

verleende omgevingsvergunning

kappen 6 sorbussen, nabij Riekele Prinsstraat 20, Bedum (verz. 25 februari 2014);

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Riekel Prinstraat 20 9781JK Bedum Nederland