Bekendmaking kappen van 5 Italiaanse populieren

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

kappen 5 Italiaanse populieren, Ludgerstraat 39, Bedum (verz. 13 maart 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Ludgerstraat 39 9781GE Bedum Nederland