Bekendmaking kappen van 5 bomen

verleende omgevingsvergunning

kappen 5 bomen, Foelkiusstraat 2, Bedum (verz. 26 november 2013). 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Foelkiusstraat 2 9781BB Bedum Nederland