Bekendmaking kappen van 3 linden

 omgevingsvergunning niet in behandeling genomen

kappen 3 linden, nabij Stadsweg 27, Onderdendam (verz. 25  juli 2013).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Stadsweg 27 9959PR Onderdendam Nederland