Bekendmaking kappen van 3 elzen

ingediende omgevingsvergunning

kappen 3 elzen, nabij Stadsweg 12, Onderdendam (ontv. 18 april 2012).

 

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

 

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Wanneer u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Bedum of kijken op de website www.libau.nl.

Kaart met een markering op Stadsweg 12 9959PS Onderdendam Nederland