Bekendmaking Kappen van 2 kastanjes, 3 esdoorns, 2 essen, 2 platanen en 1 treures

verleende omgevingsvergunning

kappen 2 kastanjes, 3 esdoorns, 2 essen, 2 platanen, 1 treures, Ellerhuizen 18, Bedum (verz. 13 maart 2014);

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Ellerhuizen 18 9781TT Bedum Nederland