Bekendmaking kappen van 2 bomen

verleende omgevingsvergunning

kappen 2 bomen, Waldadrift 8, Bedum (verz. 2 april 2014).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Waldadrift 8 9781KC Bedum Nederland