Bekendmaking Kappen van 2 bomen

verleende omgevingsvergunning

kappen 2 bomen, Stationsweg 80, Bedum (verz. 13 maart 2014);

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Stationsweg 80 9781CK Bedum Nederland