Bekendmaking kappen van 2 bomen

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

kappen 2 bomen, Boterdiep Wz 65, Zuidwolde Gn. (verz. 30 augustus 2013);

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep Wz 65 9785AM Zuidwolde Nederland