Bekendmaking Kappen van 2 berken

verleende omgevingsvergunning

kappen 2 berken, ’t Holtstek 14, Bedum (verz. 28 februari 2014);

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op 't Holstek 14 9781NK Bedum Nederland