Bekendmaking kappen van 16 bomen

verleende omgevingsvergunning (regulier)

kappen 16 bomen, aan Wilhelminalaan, Bedum (verz. 2 december 2011).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Wilhelminalaan  44 9781CW Bedum Nederland