Bekendmaking kappen diverse bomen, Noordwolderweg 51A, Zuidwolde GN

ingediende omgevingsvergunning

kappen diverse bomen, Noordwoldeweg 51A, Zuidwolde Gn (ontv. 15 november 2011).

 

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

 

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Wanneer u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Bedum of kijken op de website www.libau.nl.

Kaart met een markering op Noordwolderweg 51a 9785AR Zuidwolde Nederland