Bekendmaking kappen 9 populieren, nabij Achterweg 24, Onderdendam

verleende omgevingsvergunning (regulier)

kappen 9 populieren, nabij Achterweg 24, Onderdendam (verz. 4 november 2011).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Achterweg 24 9959PD Onderdendam Nederland