Bekendmaking kappen 15 bomen, nabij Wilhelminalaan, Bedum

ingediende omgevingsvergunning

kappen 15 bomen, nabij Wilhelminalaan, Bedum (ontv. 17 november 2011).

 

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

 

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Wanneer u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Bedum of kijken op de website www.libau.nl.

Kaart met een markering op Wilhelminalaan 44 9781CW Bedum Nederland