Bekendmaking kap van 3 bomen

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Kap van 3 bomen, Ludgerstraat 41, Bedum (verz. 17 okt. 2012);

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

 

Kaart met een markering op Ludgerstraat  41 9781GE Bedum Nederland