Bekendmaking Kandidaatstelling verkiezing leden van de raad gemeente Bedum

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bedum maakt het volgende bekend:

1.            Op maandag 3 februari 2014 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bedum plaatshebben.
2.            Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Schoolstraat 1, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3.            De benodigde formulieren voor:

-              de lijsten van kandidaten (model H 1)
-              de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
-              de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
-              machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
-              de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
-              de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling  bij burgerzaken kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
4.            Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer NL28BNGH0285000691 ten name van Gemeente Bedum tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Meer informatie over de wettelijke voorschriften m.b.t. de inlevering van kandidatenlijsten worden door burgerzaken verstrekt door het bureau verkiezingen, Schoolstraat 1.

Bedum, maandag 13 januari 2014

De voorzitter voornoemd, H.P. Bakker

Kaart met een markering op Gemeente Bedum