Bekendmaking inrichten natuurgebied ten behoeve van weidevogels

 Ingetrokken omgevingsvergunning

inrichten natuurgebied ten behoeve van weidevogels, nabij Wolddijk, Zuidwolde Gn. (ontv. 21 februari 2012).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

 

Kaart met een markering op Wolddijk 91 9785TC Zuidwolde Nederland