Bekendmaking ingetrokken omgevingsvergunning

ingetrokken omgevingsvergunning

renoveren groepswoning, Kwartel 12-14, Bedum (verz. 16 mei 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op kwartel 12 9781XK Bedum Nederland