Bekendmaking Huisvuilroute en inleveren afval

In verband met kerst wijzigt de huisvuilroute. Wie zijn container  volgens schema op 25 december aan de weg zou zetten, kan dat nu op 22 december doen. De route van 26 december wordt op 29 december gereden. De route voor groene containers op 2 januari vervalt.

Op zaterdag 22 december 2012 kunt u van 09.00 tot 12.00 uur terecht bij openbare werken aan de industrieweg 15 te bedum voor het inleveren van de volgende soorten afval:

  • Grof tuinafval

  • Grof metaalafval

  • Klein chemisch afval

  • Grondoverschotten

  • Vlakglas

  • Elektrische en elektronische apparatuur

  • (Frituur)vet, vloeibaar of gestold

Kaart met een markering op Gemeente Bedum