Bekendmaking houden van kleinschalige detailhandel

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

houden kleinschalige detailhandel, Noordwolderweg 15, Noordwolde Gn. (verz. 13 december 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Noordwolderweg 15 9784PA Noordwolde Nederland