Bekendmaking Hoorzitting intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Bedum, Winsum, De Marne

Op maandag 17 maart 2014, om 9.15 uur, vindt een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaats in het gemeentehuis van Winsum. De commissie behandelt het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2013, inhoudende het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2014 op het onderdeel, het op het overzicht plaatsen van het vervangen van de vluchttrap van CBS De Regenboog in Bedum.

Tijdens deze hoorzitting kunnen degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzitting is in beginsel openbaar, maar de commissie kan besluiten de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 0595-447713.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum