Bekendmaking Hoorzitting intergemeentelijke commissie bezwaarschriften Bedum, Winsum en De Marne

Op maandag 18 maart 2013, om 12.00 uur, vindt een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaats in het gemeentehuis van Bedum. De commissie behandelt het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2012, verzonden 13 december 2012, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het in gebruik nemen van een atelier/schuur als kleinschalige detailhandel, op het perceel Noordwoldeweg 15 te Noordwolde.

Tijdens deze hoorzitting kunnen degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzitting is in beginsel openbaar, maar de commissie kan besluiten de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 050-3018273.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum