Bekendmaking Hoorzitting 3 september 2012

Op maandag 3 september 2012 om 13.00 uur, vindt een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaats in het gemeentehuis van Bedum. De commissie behandelt het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2012, om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een kap op het perceel Stationsweg 48 te Bedum.

Tijdens deze hoorzitting kunnen degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzitting is in beginsel openbaar, maar de commissie kan besluiten de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Met vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie via het algemene telefoonnummer van de gemeente Bedum.

Kaart met een markering op Stationsweg 48 9781CJ Bedum Nederland