Bekendmaking Hoorzitting

Op dinsdag 18 juni 2013, om 13.30 uur, vindt een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaats in het gemeentehuis van Bedum. De commissie behandelt het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2013, waarin een verzoek om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur is afgewezen.

Tijdens deze hoorzitting kunnen degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzitting is in beginsel openbaar, maar de commissie kan besluiten de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 0595-421062.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum