Bekendmaking het wijzigen van een gevel

beslistermijn verlengen omgevingsvergunning

wijzigen gevel, Ter Laan 17, Bedum (verz. 19 augustus 2013).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Ter Laan  17 9781TL Bedum Nederland