Bekendmaking het uitoefenen van een slijterijbedrijf

verleende drank- en horecavergunning

het uitoefenen van een slijterijbedrijf op het perceel Noordwolderweg 7, Bedum (verz. 30 augustus 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de drank- en horecavergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Noordwolderweg 7 9781AD Bedum Nederland